รายชื่อวัดที่ลงทะเบียนแล้ว

ภาคกลาง

ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

# ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ลงทะเบียน


ภาคเหนือ

# ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ลงทะเบียน
1
เวียงสา
น่าน 0660540235 พระสิทธิกร วรธมฺโม
2
บ้านด่านลานหอย
สุโขทัย 061-4915923 บุษบากร หนูโซติ
3
เเม่ใจ
พะเยา 061-3433509 083-3197771 หลวงพ่อพระสมุห์ฉลอง สุเมโธ


ภาคตะวันออก

ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

# ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ลงทะเบียน


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

# ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ลงทะเบียน
1
โกสุมพิสัย
มหสารคาม 065-3392662 นางมารศรี สิทธิด่าง
2
กลมลาไสย
กาฬสินธุ์ 0638569294 เปรมศักดิ์
3
ศีขรภูมิ
สุรินทร์ 0882434625 สิทธิชัย หุ่นทอง
4
วังน้ำเขียว
นครราชสีมา 0858567487 พระคงศักดิ์ จารุวณฺโณ
5
บ้านแฮด
ขอนแก่น 0896154006 นายรุ่งตะวัน ใจดี


ภาคตะวันตก

ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

# ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ลงทะเบียน


ภาคใต้

ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

# ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ลงทะเบียน