ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ลงทะเบียน
วังน้ำเขียว
นครราชสีมา 0858567487 พระคงศักดิ์ จารุวณฺโณ