ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ลงทะเบียน
โกสุมพิสัย
มหสารคาม 065-3392662 นางมารศรี สิทธิด่าง