ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ลงทะเบียน
เเม่ใจ
พะเยา 061-3433509 083-3197771 หลวงพ่อพระสมุห์ฉลอง สุเมโธ