พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราชพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่มีการจำลองมากที่สุด ดังที่เห็นกันทั่วไปว่าพระประธานในโบสถ์หรือวิหารทั่วเมืองไทย ตลอดจนวัดไทยในต่างประเทศ มักเป็นพระพุทธชินราช พระพุทธชินราชองค์แรกที่เป็นต้นแบบของพระพุทธชินราชจำลองซึ่งแพร่หลายอยู่ทั่วไปนั้น ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินราช มีพุทธลักษณะงดงามเป็นเลิศ ในพระราชนิพนธ์ “เที่ยวเมืองพระร่วง” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขณะดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้เสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชร สุโขทัย สวรรคโลก อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2450 ทรงกล่าวถึงพระพุทธชินราชว่า

“.. ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธรูปมานักแล้ว ไม่ได้เคยรู้สึกว่า ดูปลื้มใจจำเริญตาเท่าพระพุทธชินราชเลย ที่ตั้งอยู่นั้นก็เหมาะนักหนา วิหารพอเหมาะกับพระ มีที่ดูได้ถนัด องค์พระก็ตั้งต่ำพอดูได้ตลอดองค์ไม่ต้องเข้าไปดูจนจ่อเกินไป และไม่ต้องแหงนคอตั้งบ่าแลดูแต่พระนาสิกพระ ยิ่งพิศไปรู้สึกยินดีว่า ไม่เชิญลงมาเสียจากที่นั้น พระพุทธชินราชยังคงอยู่ที่เมืองพิษณุโลกตราบใด เมืองพิษณุโลกจะเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนั้น ถึงในเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออยู่อีกเลย ขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่แล้ว ยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่า มีของควรดูควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือ หรือจะว่าในเมืองไทยทั้งหมดก็ได้..”

ในแต่ละวัน มีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบนมัสการขอพรจากพระพุทธชินราช ด้วยจิตที่เคารพเลื่อมใสและเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในบารมีของพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์นี้ว่า จะช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยอันตรายต่าง ๆ และนำความสุขความเจริญ ความสำเร็จสมหวังให้บังเกิดแก่ผู้สักการะบูชา  บางท่านมีทุกข์ร้อนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ กิจการค้าขาย ตำแหน่งหน้าที่การงาน การสอบคัดเลือก ฯลฯ ก็มากราบนมัสการขอบารมีพระพุทธชินราชท่านเป็นที่พึ่ง แม้บางท่านไม่สามารถจะเดินทางมานมัสการถึงที่วัดได้ด้วยตนเอง เพียงจุดธูปเทียนสำรวมจิตอธิษฐาน เคารพด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็สำเร็จสมดังปรารถนาได้เช่นกัน

– ตลอด 70ปี คุณภาพไม่มีเปลี่ยนแปลง

– วัสดุชั้นนำ พรีเมียม ราคาไม่เอาเปรียบ
– การบริการด้วยหัวใจ 100%
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
โทร: 081-665-4445
061-994-9595
081-546-5569

พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราชพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราชพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราชพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราชพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินราชพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชพระพุทธชินราช