ภาพถ่ายจากลูกค้า

มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา

กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน  ที่ช่วยกันบอกต่อ และมอบความไว้วางใจให้ทีมงาน โรงหล่อพระ ส.ธนากิจพาณิชย์ จัดสร้างพระประธาน หล่อพระพุทธรูป ส่งมอบให้แก่วัด เพื่อให้การถวายพระของท่านและครอบครัว เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบที่สุด อิ่มบุญที่สุด เพราะการทำบุญ ถวายพระทั้งที ต้องดีที่สุด เราขอสัญญากับลูกค้าว่า จะคงไว้ซึ่งมาตรฐานและบริการ ที่ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ