Shopping cart

close

คลิ๊กชม! โครงการแจกหนังสือ “แก้กรรมทำเองได้”

  Screen Shot 2557-05-09 at 1.48.16 PM         

         โครงการแจกหนังสือธรรมะ ชุด “แก้กรรมทำเองได้”  ทางโรงหล่อ ส.ธนากิจพาณิชย์ ได้จัดทำขึ้น ณ เดือน มิถุนายน 2556 เพื่อทำการแจกจ่ายให้แก่ พุทธศาสนิกชนและลูกค้า หรือวัด ที่มีการแจ้งเจตจำนงเข้ามา โดยไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เป็นจำนวนทั้งหมด  2000 เล่ม 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll To Top